Propozycje zawodów regionalnych

Propozycje zawodów regionalnych

W dniach 11-13 sierpnia, przy okazji rozgrywania zawodów ZO-B2* w Drzonkowie odbędą się zawody regionalne. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami.

Propozycje Regionalnych Zawodów Jeździeckich
11-13.08.2016
Organizator: Zielonogórski, Związek Jeździecki, Lubuski Związek Jeździecki, ZKS Drzonków

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń: 29.07.2015 ( decyzją Organizatora termin zostaje wydłużony do 05.08).
Zgłoszeń prosimy dokonywać wyłącznie online na stronie:
https://zawodykonne.com/zawody/zksdrzonkow/
w przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt na adres: lzj@lzj.pl

Wstępny plan konkursów:
Czwartek: 11, 12,; początek godz. 16:00 lub 17:00
Piątek: 13, 14; początek ok. godz. 19:00 (po zakończeniu zawodów ogólnopolskich)
Sobota: 15, 16; początek 7:00 lub 8:00.
Ostateczne godziny rozpoczęcia konkursów zostaną podane w terminie do 08.08.2016 (poniedziałek).

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Bogusław Sułkowski (WOSiR)
Dyrektor Zawodów: Krzysztof Kaliszuk (ZKS)
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: Waldemar Pakulski
Sędziowie: Jerzy Hajdul, Beata Pakulska, Jan Zdanowicz, Olaf Maron, Piotr Helon
Delegat WZJ: Olaf Maron
Komisarz Zawodów: Waldemar Pakulski
Gospodarz toru: Peter Mächold (DE)
Asystent gospodarza toru: Jerzy Gontowiuk
Biuro Zawodów: Ewa Piątkowska
Obsługa komputerowa: Marcin Pakulski
Lekarz weterynarii: Katarzyna Pakulska
Kowal Zawodów: Władysław Mikołajczak

Uprawnieni do startu są:
Stali członkowie zarejestrowani w LZJ, PZJ, zawodnicy zagraniczni zaproszeni przez organizatora i ze związków partnerskich z Niemiec.

Organizator może przyjąć łącznie na zawody CSN i Regionalne 300 koni. Pierwszeństwo przyjęcia zgłoszeń mają zawodnicy startujący w zawodach ogólnopolskich, zawodnicy zrzeszeni w LZJ i zawodnicy niemieccy z partnerskiego obszaru wsparcia. O przyjęciu na zawody będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Parkur: hipodrom w Drzonkowie 50 x 95 m (podłoże piaskowe wg. systemu „Flut und Ebbe” firmy „Tegra”)
Rozprężalnia: 35 x 70 m (podłoże piaskowe wg. systemu „Flut und Ebbe” firmy „Tegra”))

Zarządzenia specjalne: Zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminem PZJ i LZJ. Konie zakwaterowane będą w boksach namiotowych i stajniach klubowych.

Wpisowe: Mini Runda (konkursy 11, 13 i 15): 40 PLN za każdy start, Runda Regionalna (konkursy 12, 14 i 16): 50 PLN za każdy start.
Ostatecznych zmian można dokonać najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem danego konkursu.

Za każdą zmianę dokonaną po upływie terminu zgłoszeń, pobierana będzie opłata w wysokości 50 PLN od każdego konkursu.
Dogłoszenie zawodnika po terminie zgłoszeń 150 PLN.
Dogłoszenie konia po terminie zgłoszeń 100 PLN.

Opłaty za boksy – 260 PLN z pierwszą ściółką (słoma), muszą być zapłacone przelewem na konto ZKS Drzonków równocześnie z
wysłaniem zgłoszenia. Zgłoszenia niespełniające tego warunku nie zostaną przyjęte. W przypadku niezgłoszenia się na start nie przysługuje zwrot opłat za boksy.

Numer konta ZKS Drzonków:
Zielonogórski Klub Sportowy ul. Drzonków – Olimpijska 20 66-004 Zielona Góra
Paribas BGŻ BNP
95 1600 1462 0008 3677 4717 6135

Przydział boksów odbędzie się 11.08.2015 w godzinach od 12:00 do 17:00.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych oraz za kradzieże podczas zawodów.
Podłączenie prądu do koniowozu na cały turniej: 120 PLN. Opłaty za prąd należy uiścić bezpośrednio po przyjeździe w biurze zawodów.

Psy prosimy trzymać przez cały czas trwania turnieju na smyczy.

Możliwe jest rozstawienie własnych namiotów na terenie campingu WOSiR-u. Opłata za namioty i przyczepy kampingowe wynosi 70 PLN.
Podczas zawodów istnieje możliwość wyżywienia na terenie WOSiR-u.
Toalety i prysznice dla zawodników i luzaków znajdują się na terenie campingu WOSiR-u.

Zakwaterowanie: WOSiR Drzonków tel. 68 321 43 41 lub 68 321 43 10.
Hotelik „Pod sosnami” tel.: 68 327 50 70
„EuroHotelik” tel.: 68 321 40 06
„Villa Siesta” tel.: 68 327 50 78
„Villa Jaśmin” tel.: 603 930 898

Pozostałe hotele dostępne są w Zielonej Górze.

Konkursy skokowe:
11. Konkurs Kl. L (zwykły – Art.: 238.2.1) (pula nagród: 500 zł)
Konie i kuce: 4. letnie i starsze.
Wszystkie kategorie wiekowe, maksymalnie 3 konie dla każdego jeźdźca
Wysokość przeszkód max. 100 cm.
Podział puli nagród: 130, 100, 80, 60, 40, 30, 20 + 10 (do 25%)%)

12. Konkurs Kl. P (dwufazowy – Art.: 274.5.3) (pula nagród: 600 zł)
Konie i kuce: 5. letnie i starsze
Wszystkie kategorie wiekowe, maksymalnie 3 konie dla każdego jeźdźca
Wysokość przeszkód max. 110 cm.
Podział puli nagród: 150, 130, 100, 80, 60, 40, 30, + 15 (do 25%)

13. Konkurs Kl. L (zwykły – Art.: 238.2.1) (pula nagród: 500 zł)
Konie i kuce: 5. letnie i starsze
Wszystkie kategorie wiekowe, maksymalnie 3 konie dla każdego jeźdźca
Wysokość przeszkód max. 100 cm.
Podział puli nagród: 130, 100, 80, 60, 40, 30, 20 + 10 (do 25%)

14. Konkurs Kl. P (zwykły – Art.: 238.2.1) (pula nagród: 700 zł)
Konie i kuce: 5. letnie i starsze.
Wszystkie kategorie wiekowe, maksymalnie 3 konie dla każdego jeźdźca
Wysokość przeszkód max. 110 cm.
Podział puli nagród: 170, 140, 110, 90, 70, 60, 40 + 20 (do 25%)

15. Konkurs Kl. L1 (zwykły – Art.: 238.2.1) (pula nagród: 700 zł)
Konie i kuce: 5. letnie i starsze
Wszystkie kategorie wiekowe, maksymalnie 3 konie dla każdego jeźdźca
Wysokość przeszkód max. 105 cm.
Podział puli nagród: 170, 140, 110, 90, 70, 60, 40 + 20 (do 25%)

16. Konkurs Kl. P1 (Konkurs o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem – Art.: 269) (pula nagród: 900 zł)
Konie i kuce: 5. letnie i starsze
Wszystkie kategorie wiekowe, maksymalnie 3 konie dla każdego jeźdźca
Wysokość przeszkód max. 115 cm.
Podział puli nagród: 200, 160, 130, 110, 90, 80, 70 + 50 (do 25%)

W trzecim dniu zawodów regionalnych tj. w sobotę każdy koń ma prawo startu 1 raz.
Do wszystkich konkursów dopuszczone są również kuce. Dystanse w szeregach będą dostosowane do ich startów.

Obowiązuje kodeks Postępowania z Koniem:
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności