Pierwsze zawody z cyklu Aqua – Laser – Run w Drzonkowie

by Tomasz Cygański

W dniu 09.09.2017 na obiektach WOSiR w Drzonkowie odbędą się pierwsze zawody pod nazwą Aqua-Laser-Run. Zawodniczki i zawodnicy będą mieli w zależność od wieku do pokonania dystans w wodzie, następnie bieganie połączone ze strzelaniem.  Poniżej program zawodów:

Program zawodów

10.00 – konferencja techniczna na pływalni 50 m
10.30 – rozgrzewka wszystkich uczestników imprezy

11.00 – start pierwszej serii
13.00 – uroczyste zakończenie zawodów

 

Kategorie:

kategoria dystans pływanie dystans Laser Run uwagi
2001-2002 100m 4x300m bieg 4xstrzelanie strzelanie na stojąco
2003-2004 100m 4x300m bieg 4xstrzelanie strzelanie na stojąco
2005-2006 50m 3x300m bieg 3xstrzelanie strzelanie na stojąco

ewentualnie na klęcząco

2007 i młodsi 50m 2x300m bieg 2xstrzelanie strzelanie na klęcząco

 Nagrody:

Każdy uczestnik imprezy otrzyma pamiątkowy medal z zawodów,
miejsca 1-3 nagrody rzeczowe

 Zgłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY POD ADRESEM https://goo.gl/forms/dYXTKVDy311sDAbj2

Termin zapisów mija 07 września 2017

Uczestnictwo

 • W celu weryfikacji każdy zawodnik lub rodzic/opiekun musi zgłosić się osobiście do biura zawodów
 • Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach
 • Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
 • Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych zawodów
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem zawodów i zobowiązany jest do jego przestrzegania
 • Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
 • W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z Tomaszem Cygańskim 603868477

Opłata startowa

 • koszt 40zł za uczestnictwo (płatne gotówką 40 min przed startem)

Bezpośrednio po zakończeniu zmagań dzieci i młodzieży Zielonogórski Klub Sportowy będzie współorganizatorem pierwszych w Polsce zawodów w kategorii oldboy.

Poniżej zamieszczamy link informacyjny związany z tymi zawodami:

http://www.drzonkow.pl/PL/424/905/MEMORIAL_MIROSLAWA_ZAZULI/k/