Header Image - Zielonogórski Klub Sportowy

Monthly Archives

2 Articles

Opłata składki sekcji Pięciobój Nowoczesny

by Tomasz Cygański

Zielonogórski Klub Sportowy – sekcja Pięcioboju Nowoczesnego informuje, że w związku z sytuacją jaka nas wszystkich zastała, związana z ogłoszeniem epidemii w kraju, kierownik sekcji podjął decyzję o zmniejszeniu do 50% składki członkowskiej klubu za miesiąc kwiecień. Nadal prowadzimy treningi zdalnie, zawodniczki i zawodnicy mają obowiązek wysyłać zgodnie z planem sprawozdawczość z odbytych treningów. Jednocześnie prosimy o uregulowanie wszystkich zaległych wpłat od stycznia do marca włącznie. Jeżeli wpłata składki członkowskiej klubu za miesiąc kwiecień została opłacona w 100%, różnica zostanie przeniesiona  na kolejny miesiąc. W razie pytań proszę dzwonnic na numer tel: 603868477

Kierownik sekcji Pięcioboju Nowoczesnego

Tomasz Cygański