Składki członkowskie sekcji Pięcioboju Nowoczesnego

by Tomasz Cygański

Przypominamy Państwu, że składki członkowskie klubu zostały obniżone w miesiącu kwietniu do 50 %. Od 04.05.2020 roku zgodnie z wytycznymi zawiązanymi z epidemią w kraju , nasza sekcja rozpoczęła treningi w pierwszym okresie na obiektach otwartych, w drugim na obiektach zamkniętych. W związku z powyższym prosimy o uregulowanie w 100 % składek członkowskich klubu za maj oraz czerwiec. Dotyczy to głównie zawodniczek i zawodników w kategorii od młodzika po seniora. W grupach „Szkółki Pięciobojowej” dotyczy grupy A i B. Wyjątek stanowi grupa D (nauka pływania) która decyzją kierownika sekcji jest zwolniona z opłat za maj i czerwiec nadal do 50 %.

Zgodnie z planem szkoleniowym przewidujemy , że po wakacjach z początkiem września wszystkie dzieci z grup A, B oraz D wystartują w zawodach dwubojowych, które odbędą się na terenie ośrodka w Drzonkowie.