Wytyczne COVID-19 przy zawodach w Pięcioboju Nowoczesnym!

by Tomasz Cygański

Aby zapewnić sportowcom jak najlepsze warunki i bezpieczeństwo pobytu prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem i przesłanie go wszystkim uczestnikom• wszyscy uczestniczący w zawodach (zawodnicy, trenerzy, sędziowie, LOC) przed zawodami są zobowiązani do wypełnienia i pozostawienia w biurze LOC ankiety – Załącznik 1 (w załączeniu)• tylko upoważnione osoby (trenerzy, sportowcy, sędzia, LOC) mogą przebywać w biurze zawodów i innych obiektach sportowych dostępnych do użytku podczas zawodów• osobami upoważnionymi do wstępu na obiekty sportowe są wyłącznie sportowcy, trenerzy, sędziowie oraz personel zawodów• na wszystkich obiektach sportowych zostaną wyznaczone strefy dla zawodniczek i zawodników • wszystkie osoby na obiektach sportowych muszą mieć zakryte usta i nos (z wyjątkiem sportowców – patrz niżej), podczas zawodów trenerzy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa• sportowcy muszą zakrywać usta i nos, gdy:o wchodzą na obiekt sportowy;o przed i po zakończeniu rozgrzewkio podczas przejścia pomiędzy obiektami• podczas jazdy konnej sportowcom zaleca się noszenie rękawiczek• wszystkie osoby wchodzące na obiekty sportowe każdego ranka będą miały zmierzoną temperaturę,• przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznego dystansu między osobami obsługującymi zawody a ich uczestnikami (dystans społeczny)• więcej szczegółów na konferencji technicznej

NA OBIEKTY SPORTOWE WEJDĄ TYLKO OSOBY Z AKTUALNĄ AKREDYTACJĄ ORGANIZATORA ZAWODÓW !!!!