Pięciobój Nowoczesny – zmiana planu na sobotę 26.09.2020

by Tomasz Cygański

Z powodu rozgrywanych w Drzonkowie zawodów pływackich plan wygląda następująco: Grypa A i B 10.00-11.00 bieg 11.00-12.00 strzelanie.

ZKS Drzonków