Opłaty członkowskie sekcji Pięciobój Nowoczesny

by Tomasz Cygański

Dotyczy gryp A, B, C

Informuję Państwa, że  grupa C w miesiącach wakacyjnych zobowiązana jest do opłacenia składki członkowskiej klubu w wysokość 50 %. Grupy A i B  opłacają  składkę zgodnie obowiązującą wysokością. Z początkiem roku szkolnego planowane są zawody w dwuboju nowoczesnym. Do dnia 20.08.2021 zostaną upublicznione nowe listy zawodniczek i zawodników , na podstawie opinii trenerów prowadzących.

Tomasz Cygański