Pięciobój Nowoczesny – sezon 2021 – 2022

by Tomasz Cygański

Poniżej zamieszczone są nowe plany treningowe dla wszystkich grup sportowych. Dodatkowo prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z nowym regulaminem naszej sekcji. Od 01.09.2021 obowiązuje nowe składki członkowskie dla zawodniczek i zawodników.

Załącznik nr 1 

 1. Składki członkowskie dotyczą wszystkich zawodników: licencjonowanych i nielicencjonowanych.
 2. Składki należy uiszczać z góry za dany miesiąc, do 10 każdego miesiąca, przez 12 miesięcy.
 3. Składki członkowskie  nie ulegają zmianie w przypadku nie odbytych zajęć z powodu świąt, dni wolnych ustawowo, obostrzeń związanych z pandemią, zawodów przeprowadzanych przez klub lub zwykłej absencji zawodniczki, zawodnika.
 4. W szczególnych przypadkach kierownik sekcji może zwolnić z opłat członkowskich na wniosek rodzica.
 5. Składki członkowskie  miesięczne na sezon 2021 – 2021 ( od 01.09.2021)  wynoszą:
 6. MIESZKAŃCY INTERNATU I KLUBOWEGO – zgodnie z ustalonymi stawkami
 7. SENIORZY I MŁODZIEZOWCY – 160,00 ZŁ
 8. OSSM – 160,00 ZŁ
 9. GRUPA  A/A1 – 160,00 zł
 10. GRUPA  B – 160,00 zł
 11. GRUPA  C – 160,00 zł ( w przypadku rodzeństwa 140,00 od osoby, w przypadku trójki dzieci po 110,00 zł od osoby)
 12. GRUPA  D – 140,00 zł ( w przypadku rodzeństwa 120,00 od osoby, w przypadku trójki dzieci po 110,00 zł od osoby)

Numer konta bankowego klubu:

PEKAO SA

77 1240 6843 1111 0010 6798 3842

 • Podczas trwania procesu treningowego obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia rodzica (prawnego opiekuna).
 • W miesiącu wrześniu należy opłacić składkę na ubezpieczenie w kwocie 50,00 zł.
 • Regulamin wchodzi w życiem z dniem 01.09.2021r.
Regulamin-szkółki-pięcioboju-nowoczesnego-sezon-2021-2022

Regulamin-powoływania-na-akcje-szkoleniowe-ZKS-Drzonków-sezon-2021-2022

Grupa-A-A1-3

Grupa-B-3

Plan-grupa-C

Plan-Sen-Młd-OSSM-

Plan-grupa-D

Plan-grupa-D1

Plan-grupa-D2

Prosimy o zapoznanie się z planami Państwa dzieci. Zajęcia rozpoczynamy od 06.09.2021 – zgodnie z planem. Trening pływania będzie się odbywał już na małej krytej pływalni. Proszę pamiętać o konieczności posiadania aktualnych badań lekarski. Weryfikacji takich badań będą dokonywali trenerzy prowadzący poszczególne grupy. Proszę również dopisywać się do grup rodzicielskich na Messengerze, ponieważ jest to najszybszy środek informacji pomiędzy Państwem a trenerami i klubem.

Tomasz Cygański