Walne Zebranie ZKS Drzonków 2021

by Tomasz Cygański

Drzonków dnia 2021-11-03

            Informuję, że zgodnie z podjętą przez Zarząd Zielonogórskiego Klubu Sportowego w Drzonkowie uchwałą, w dniu 24 listopada 2021 r. w sali tenisowej, odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków ZKS.

Godzina 17.00 – I termin.

Godzina 17.15 – II termin.

Przypomina się o obowiązku uregulowania składek członkowskich.

PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajnego Walnego Zebrania

Członków Zielonogórskiego Klubu Sportowego

w dniu 24 listopada  2021 r.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji :
  1. Mandatowo-Wyborczej,
  1. Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej.
 6. Sprawozdanie z działalności sportowej (przedstawiają kierownicy sekcji sportowych).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 9. Ustalenie liczby członków Zarządu.
 10. Ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej.
 11. Ustalenie liczby członków Sądu Koleżeńskiego.
 12. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa i do Zarządu.
 13. Wybory Prezesa.
 14. Wybory Zarządu
 15. Wybory Komisji Rewizyjnej.
 16. Wybory Sądu Koleżeńskiego.
 17. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej.
 18. Głosowanie w sprawie przyjęcia innych uchwał Walnego Zebrania.
 19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 20. Zakończenie obrad.

Prezes zarządu

Paweł Sroczyński