WALNE ZEBRANIE KLUBU – 2024

by Tomasz Cygański

Zaproszenie na 

Nadzwyczajne Walne Zebranie

Członków Zielonogórskiego Klubu Sportowego

w dniu 24 stycznia  2024 r.

W imieniu Zarządu ZKS zapraszam na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków ZKS, w dniu 24 stycznia 2024 r. w Drzonkowie w siedzibie ZKS, w hali tenisa ziemnego na parterze przy ul. Drzonków-Olimpijskiej 20.

Pierwszy termin Zebrania godz. 18.00.

Drugi termin Zebrania godz. 18.15

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i  Uchwał i Wniosków.  
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie  zmian do Statutu Klubu, związanych z organizowaniem przez Klub wypoczynku dla dzieci i młodzieży , oraz inne niezbędne zmiany .
 7. Głosowanie nad przyjęciem zmian w statucie
 8. Przedstawienie  teksu jednolitego Statutu LZJ po uchwaleniu zmian.   
 9. Sprawy różne.
 10. Sprawozdanie komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Zakończenie zebrania.

Dyrektor ZKS

Tomasz Cygański