Szanowni Państwo

            Uprzejmie informuję, iż Administratorem  Państwa danych osobowych jest Zielonogórski Klub Sportowy ul. Drzonków-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra

Państwa dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, nip, regon, pesel, numer dowodu tożsamości, numer paszportu, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek będą przetwarzane:

 • ze względu na  udział w zawodach oraz innych działaniach organizowanych przez ZKS,  która wiąże Państwa  z ZKS (Art. 6 ust 1 lit. b). W tym przypadku dane te będziemy przetwarzać przez 6 lat, ze względu na wymagania Ustawy o rachunkowości.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa oraz obiektom znajdującym się w dyspozycji ZKS (Art. 6 ust. 1 lit. F0. Dane zebrane w tym celu przetwarzamy przez 3 lata.

Posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania,
 • sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 • sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 • zawiadomienia o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.

We wszystkich kwestiach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych przez Zielonogórski Klub Sportowy mogą Państwo kontaktować się z władzami ZKS:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zks1@op.pl,
 • pisemnie na adres: Zielonogórski Klub Sportowy ul. Drzonków-Olimpijska 20 66-004 Zielona Góra.

Zarząd klubu