Propozycje zawodów skokowych

by Marcin Pakulski
Propozycje zawodów skokowych

Za tydzień w sobotę, 10. września, w Drzonkowie odbędą się zawody skokowe. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami.

REGIONALNE I TOWARZYSKIE

ZAWODY w SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

10 września 2016 Drzonków

1. Ranga zawodów: zawody regionalne i towarzyskie

2. Organizator : Zielonogórski Klub Sportowy w Drzonkowie

3. Miejsce zawodów : WOSiR parkur

4. Termin zawodów : 10.09.2016 (sobota)

5. Termin zgłoszeń : do 08.09.2016 (czwartek)

6 Dokumentacja zawodników:

– w konkursach towarzyskich: badania lekarskie, niepełnoletni: zgoda rodziców/opiekunów na start
– w konkursach regionalnych: dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ

7. Konie: min. 4 letnie, z paszportem PZHK i szczepieniami, w konkursach regionalnych: zgodnie z przepisami PZJ

8. Komisja sędziowska: Waldemar Pakulski – sędzia główny, Olaf Maron – sędzia WZJ, Joanna Dykrzak – sędzia, Alicja Wilczyńska – sędzia, Ewa Piątkowska – sędzia. Gospodarz toru: Jerzy Gontowiuk, Lekarz wet: Katarzyna Pakulska, biuro zawodów: Marcin Pakulski

9. Zgłoszenia na adres mailowy: zks.zawody@gmail.com

10. Program zawodów: godz.11 – rozpoczęcie konkursów

Konkursy nr 1,2,3 odbywają się jako KONKURSY TOWARZYSKIE
– konkurs nr 1 mini LL – wys. przeszkód do 50 cm – dokładności bez rozgrywki (art. 238.1.1)
– konkurs nr 2 kl. LL – wys. przeszkód do 80 cm – dokładności bez rozgrywki (art. 238.1.1)
– konkurs nr 3 kl. L – wys. przeszkód do 100 cm – zwykły bez rozgrywki (art. 238.2.1)

Konkursy nr 4, 5 i 6 odbywają się jako KONKURSY REGIONALNE:
– konkurs nr 4 kl. P – z jokerem zwykły (art. 269.3)
– konkurs nr 5 kl. N – dwufazowy (art. 274.5.3)
– konkurs nr 6 kl. C – zwykły bez rozgrywki (art. 238.2.1)

11. Nagrody: flots , w konkursach 1,2,3, puchary dla zwycięzców i nagrody rzeczowe w konkursach: 4,5,6 nagrody finansowe, w konkursie nr 6 nagrody finansowe będą wypłacone jeśli startować będzie co najmniej 12 koni.

Konkurs nr 4 nagrody finansowe klasa P – I miejsce 150 zł, II miejsce 100 zł, III miejsce 80 zł.
Konkurs nr 5 nagrody finansowe klasa N – I miejsce 250 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł.
Konkurs nr 6 nagrody finansowe klasa C – I miejsce 250 zł, II miejsce 200 zł,III miejsce 100 zł.

12. Opłata organizacyjna wynosi 50 zł od konia

13. Opłaty startowe wynoszą:
– konkurs nr 1,2,3 10 zł od startu
– konkurs nr 4 20 zł od startu
– konkurs nr 5 20 zł od startu
-mkonkurs nr 6 30 zł od startu

14. Organizator zapewnia boksy, opłata 50 zł / dzień, za dwa dni: 80 zł.

Rezerwacja i informacje: tel. 605 035 717 Jerzy Gontowiuk

15. Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu – opłata 20 zł (nie dotyczy skreśleń), zgłoszenia po terminie + 50 % wpisowego.

16. Zalecane ubezpieczenie koni i jeźdźców od następstw NW.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie, jak również odwołania zawodów z powodu małej liczby zgłoszeń.

19.Obowiązuje Kodeks Postępowania z Koniem.

KODEKS POSTĘPOWANIA

  1. we wszystkich dziedzinach sportu jeździeckiego koń jest najważniejszy

  2. dobro konia powinno stać ponad interesami jeźdźców, trenerów, właścicieli, handlarzy, organizatorów, sponsorów i osób oficjalnych

  3. Wszelkie postępowanie i leczenie powinno zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie koniom

  4. Należy dołożyć starań aby zapewnić wysoki poziom żywienia, opieki weterynaryjnej, higieny i bezpieczeństwa koni.

  5. Muszą być zapewnione właściwe warunki podczas transportowania koni. Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zapewnić dobrą wentylację oraz regularne karmienie i pojenie koni.

  6. Należy położyć duży nacisk na podnoszenie edukacji w dziedzinach treningu i postępowania z końmi oraz promować badania w zakresie ich zdrowotności.

  7. W trosce o dobro koni jako najważniejsze uważa się przygotowanie i umiejętności jeźdźca

  8. Wszelkie metody treningu i jazdy muszą brać pod uwagę konie jako stworzenia żywe i nie mogą nieść z sobą technik uważanych przez F.E.I. za niedozwolone.

  9. Narodowe Federacje powinny opracować odpowiedni system kontroli, tak aby wszystkie osoby i jednostki podległe respektowały dobro koni.

  10. Narodowe i międzynarodowe przepisy i zalecenia w jeździectwie dotyczące tej problematyki powinny być stosowane nie tylko podczas zawodów, ale i podczas treningów. Przepisy jeździeckie i zalecenia muszą być stale uaktualniane dla zapewnienia dobra koni.

Wszyscy zaangażowani w sport jeździecki są zobowiązani do przestrzegania powyższych zasad Kodeksu Postępowania z Końmi.