ADRES:
Stanisława Wyspiańskiego 21
65-001 Zielona GóraTel: (68) 451 20 50
sekretariat@zsois.zgora.pl

 

Korzenie naszego liceum tkwią w pierwszej szkole Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, która była pierwotnie tylko szkołą podstawową, mieszczącą się w budynku przy Placu Słowiańskim. Kiedy w styczniu 1949 r. RTPD przekształcono w Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, szkoła otrzymała nowy budynek przy ul. Wazów, bardziej przystosowany do potrzeb uczącej się młodzieży. Otwarcia nowej szkoły dokonał ówczesny Marszałek Polski Michał Rola-Żymierski.

We wrześniu 1948 r. powstaje klasa VIII, która zainicjowała szkołę licealną (szkoła jedenastoletnia stopnia podstawowego i licealnego). Organizatorem i pierwszym jej dyrektorem był Stanisław Szwej, który pełnił tę funkcję przez trzy lata. Kształtuje się pełna kadra pedagogiczna.

Po przejściu dyr. Szweja do pracy w Zarządzie TPD dyrektorem zostaje Edmund Ciesielski, a później Mikołaj Płaksa, który w czerwcu 1952 wręcza pierwsze świadectwa maturalne absolwentom liceum TPD. W latach 50-tych zmienia się na lepsze sytuacja kadrowa, pracę w liceum rozpoczynają nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami:

– w 1950 pierwsza po studiach polonistka mgr Halina Sobolewska,

– w 1952 absolwentka Uniwersytetu Poznańskiego mgr Danuta Mirecka, absolwent PWSP w Gdańsku mgr Tadeusz Gawroński, mgr Marian Majewski, mgr Aleksandra Majewska, a także absolwenci Liceum Pedagogicznego St. Boliński i A. Kędzieżawska,

– w 1953 mgr Julian Dobosz, Antoni Sikora, St. Marczyński, St. Kaliński,

– w 1954 mgr Alfreda Dobosz, mgr Stanisław Waliński,

– w 1955 mgr Kazimiera Broniarek,

– w 1956 mgr Julia Rejman.

Jest to grupa nauczycieli, która stanowiła trzon kadry pedagogicznej do połowy lat 70-tych.

W roku szkolnym 1954/55 następuje dalsza stabilizacja grona pedagogicznego. Funkcję dyrektora od roku 1953 pełni mgr Bazyli Lewczuk. Młodzież zostaje objęta stałą opieką lekarską ? w szkole powstaje gabinet lekarsko ? dentystyczny. Nad zdrowiem uczniów czuwa higienistka szkolna Ewa Demecka.

Uczniowie odnoszą pierwsze sukcesy w olimpiadach przedmiotowych.

Nowym dyrektorem w roku szkolnym 1956/57 zostaje mgr Janusz Brzózka; pracę podejmuje wielu nowych nauczycieli. Po raz pierwszy uczniowie naszego liceum biorą udział w olimpiadzie chemicznej, osiągając duży sukces ? uczeń M. Mocki wchodzi do finału i bierze udział w zawodach III stopnia (opiekun St. Marczyński).

Po przejściu dyr. J. Brzózki do pracy w harcerstwie dyrektorem w roku szkolnym 1958/59 zostaje nasz dotychczasowy nauczyciel St. Waliński, a jego zastępcą T. Gawroński. Rok ten przynosi ważne decyzje władz szkolnych. Podjęto budowę nowego gmachu szkolnego przy ul. Wyspiańskiego, ponieważ zajmowany dotychczas budynek był własnością Ministerstwa Zdrowia i został przeznaczony na szkołę pielęgniarską.

 

 

W roku szkolnym 1965/1966  szkołę przemianowano z Liceum Ogólnokształcące nr 2 na  Liceum Ogólnokształcące nr 7 , a  we wrześniu 1966 r. w 30-tą rocznice wojny domowej w Hiszpanii i udziału w niej Polaków w szeregach Brygady im. Jarosława Dąbrowskiego, nadano szkole imię. Szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Zarząd Oddziału Miasta i Powiatu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, który został wręczony przez honorowego gościa, gen. Księżarczyka.

W czasie uroczystości nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci patrona szkoły. Uczennica Iwona Krupińska zaprojektowała herb szkoły. W uroczystości brali udział przedstawiciele władz oświatowych oraz wojska i ZBoWiD-u, wśród których byli także uczestnicy walk w Hiszpanii, żołnierze Międzynarodowej Brygady im. Dąbrowskiego.

 

U nas uczyli się między innymi:

 

 • pływak Radosław Kawęcki, dwukrotny mistrz świata i Europy;
 • pięcioboista Arkadiusz Skrzypaszek, dwukrotny złoty medalista olimpijski;
 • pięcioboistka Barbara Kotowska, mistrzyni świata;
 • pięcioboistka Anna Sulima, mistrzyni świata.
 • pięcioboista Marcin Horbacz, brązowy medalista finału Pucharu Świata, brązowy medalista Mistrzostw Europy seniorów
 • pięcioboistka Natalia Dominiak, wice –  mistrzyni Europy juniorek,

Zawodniczki i zawodnicy uczący się aktualnie w VII – LO w Zielonej Górze

 1. Pięciobój Nowoczesny
 • Julia Dąbrowska
 • Katarzyna Ligęza
 • Aleksandra Sobolewska
 • Filip Olejnik
 • Marcel Suliga
 • Patryk Banaszak
 • Igor Powroźnik
 • Kamil Kasperczak

  2. Tenis Stołowy

 • Kamil Nalepa
 • Łukasz Wachowiak

3. Jeździectwo

 • Weronika Laskowska