AQUA-LASER-RUN 2018

by Tomasz Cygański

W dniu 08.09.2018r w Drzonkowie odbędą się kolejne zawody dla dzieci z cyklu AQUA-LASER-RUN. Poniżej zamieszczamy komunikat organizacyjny zawodów. Zapraszamy do uczestniczenia w imprezie.

 

Termin i miejsce zawodów:
08.09.2018 (sobota),
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, 66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków-Olimpijska 20
Program zawodów
10.00 – konferencja techniczna na pływalni 50 m

10.30 – rozgrzewka wszystkich uczestników imprezy

13.00 – uroczyste zakończenie zawodów

Cel
● Popularyzacja biegania i pływania jako najpopularniejszych form ruchu
● Podnoszenie sprawności fizycznej oraz rywalizacja wśród dzieci i młodzieży
● Integracja społeczności lokalnej
● Promocja dyscypliny (Pięciobój Nowoczesny) w województwie lubuskim

Organizator
● Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków
● MSiT
● Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
● Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze
● Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego

KATEGORIE:

kategoria dystans pływanie dystans Laser Run uwagi
2002-2003 100m 4x300m bieg 4xstrzelanie strzelanie na stojąco
2004-2005 100m 4x300m bieg 4xstrzelanie strzelanie na stojąco
2006-2007 100m 3x300m bieg 3xstrzelanie strzelanie na stojąco

ewentualnie na klęcząco

2008 i młodsi 50m 2x300m bieg 2xstrzelanie strzelanie na klęcząco

 

Nagrody:
Każdy uczestnik imprezy otrzyma pamiątkowy medal z zawodów, miejsca 1-6 pamiątkowe puchary

Zgłoszenia
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY POD ADRESEM https://goo.gl/forms/dYXTKVDy311sDAbj2

Termin zapisów mija 05 września 2018

Uczestnictwo
● W celu weryfikacji każdy zawodnik lub rodzic/opiekun musi zgłosić się osobiście do biura zawodów
● Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach
● Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
● Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych zawodów
● Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem zawodów i zobowiązany jest do jego przestrzegania
● Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
● Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
● Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione
● Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
● W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z Tomaszem Cygańskim tel. 603868477
Opłata startowa
● koszt 40zł za uczestnictwo (płatne gotówką 40 min przed startem)