Grupy szkoleniowe 2021 – Pięciobój Nowoczesny

by Tomasz Cygański

Informujemy, że do 28.12.2020 roku zostaną opublikowane nowe grupy szkoleniowe na rok 2021. Do tego czasu każda zawodniczka i zawodnik powinien mieć uregulowane wszystkie składki członkowskie klub za rok 2020. W nowym regulaminie sekcji będą umieszczone stawki za składki członkowskie klubu na nowy rok. Informujemy też, że bezwzględnie będziemy  przestrzegali zapisu w regulaminie o terminowym uiszczaniu składek członkowski sekcji.  Z początkiem nowego roku trzeba będzie również opłacić jednorazową licencje Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego.

W styczniu każda zawodniczka i zawodnik otrzyma pakiet klubowy składający się z koszulki z długim i krótkim rękawem, maseczkę ochronną wielokrotnego użytku  oraz czepkiem klubowym. Osoby które jeszcze nie posiadają dresu klubowego (dotyczy grup A i B) otrzymają go do końca stycznia 2021 roku.  Szczegóły zostaną przekazane Państwu 28.12.2020 roku.

Tomasz Cygański