Zajęcia Pięciobój Nowoczesny – grupa C

by Tomasz Cygański

Informujemy, że grupa C od jutra wznawia zajęcia pływania zgodnie ze swoim planem ( wtorki i czwartki 16.00 do 17.00). Warunkiem koniecznym jest posiadanie licencji Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego na rok 2021. Aby klub mógł taką licencję wyrobić prosimy o wysłanie na sms na numer telefonu trenerki  Katarzyny Kramer ( 501787802) z danymi dziecka:

Imię, nazwisko, pełna data urodzenia oraz pesel. Koszt licencji jednorazowy wynosi 40,00. Wpłaty proszę dokonać na ten sam rachunek bankowy , na który wpłacacie Państwo składki członkowskie klubu.

Tomasz Cygański