Grupa C- Pięciobój Nowoczesny

by Tomasz Cygański

Informujemy, że grupa C – Pięciobój Nowoczesny w tym tygodniu będzie miała zajęcia sprawności ogólnej na sali szermierczej w tym samym budynku gdzie jest pływalnia. Dzieci będą miały szatnie do przebierania na samej sali. Ubieramy się w sprzęt tak jak do zajęć z wychowania fizycznego.  

Wtorek i czwartek zgodnie z planem od 16.00 do 17.00.

Tomasz Cygański