Pięciobój Nowoczesny – okres wakacyjny 2021

by Tomasz Cygański

Dotyczy grupy OSSM

Informuję Państwa, że z dniem 25.06.2021 po zakończeniu roku szkolnego wszystkie zawodniczki i zawodnicy maja okres roztrenowania w domach. Internat będzie zamknięty z dniem 26.06.2021. Wracamy do treningu w dniu 25.07.2021 od zgrupowania w Borowicach , które potrwa do 05.08.2021. Mieszkańcy internatu powinni przyjechać dzień wcześniej do Drzonkowa( 24.07.2021). Po powrocie z Borowic trenujemy na miejscu w Drzonkowie już do końca sierpnia i rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Opłata za internat , budynek „KLUBOWY” oraz składki członkowskie klubu w miesiącu lipcu nie ulegają zmianie. Osoby mieszkające w internacie za zgrupowanie w Borowicach nic nie płacą. Osoby które nie mieszkają w internacie, bądź w budynku klubowym muszą wpłacić na konto klub 500,00 zł za planowane zgrupowanie w Borowicach ( z dopiskiem obóz BOROWICE). Szczegółowe informacje na temat Borowic ( karta obozowa i wszystkie zgody z Państwa strony)  podam w terminie późniejszym.

Tomasz Cygański

Dotyczy gryp A, B, C

Informuję Państwa, że z dniem 30.06.2021 wszystkie zawodniczki i zawodnicy maja okres roztrenowania w domach. W lipcu duża grupa zawodniczek i zawodników jedzie na zgrupowanie do Łukęcina. Trenerami odpowiedzialnymi za wyjazd są Marcin Horbacz i Katarzyna Kramer.  

Grupa C w miesiącach wakacyjnych zobowiązana jest do opłacenia składki członkowskiej klubu w wysokość 50 %. Grupy A i B  opłacają  składkę zgodnie obowiązującą wysokością. Z początkiem roku szkolnego planowane są zawody w dwuboju nowoczesnym. Do dnia 20.08.2021 zostaną upublicznione nowe listy zawodniczek i zawodników , na podstawie opinii trenerów prowadzących.

Tomasz Cygański