Header Image - Zielonogórski Klub Sportowy

Monthly Archives

5 Articles

ALPENPOKAL – Szwajcaria

by Tomasz Cygański

W miniony weekend w miejscowość USTER ( Szwajcaria) odbył się międzynarodowe zawody w pięcioboju nowoczesnym. W imprezie brali udział zawodniczki i zawodnicy ZKS Drzonków. W rywalizacji Pań na drugim miejscu uplasowała się Agnieszka Wysokińska, Katarzyna Ligęza była czwarta, a Aleksandra Sobolewska zakończyła zmagania na miejscy piątym. W śród Panów zwyciężył Kamil Kasperczak, Marcel Suliga uplasował się na miejscu drugim, Filip Olejnik wywalczył miejsce czwarte.

Walne zebranie ZKS Drzonków

by Tomasz Cygański

Zaproszenie na 

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Członków Zielonogórskiego Klubu Sportowego

w dniu 23 października 2019 r.

W imieniu Zarządu ZKS zapraszam na Walne Zebranie Członków ZKS, w dniu 23 października 2019 r. w Drzonkowie w siedzibie ZKS, w hali tenisa ziemnego na parterze przy ul. Drzonków-Olimpijskiej 20.

Pierwszy termin Zebrania godz. 17.00.

Drugi termin Zebrania godz. 17.15

 

PORZĄDEK  OBRAD

Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zielonogórskiego Klubu Sportowego

w dniu 23 października 2019 r.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie regulaminu obrad.
 5. Wybór Komisji :
  1. Mandatowo-Skrutacyjnej,
  1. Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 7. Sprawozdanie Zarządu z dotychczasowej działalności.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018
 10. Sprawy różne
 11. Głosowanie w sprawie przyjęcia innych uchwał Walnego Zebrania.
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Zakończenie obrad.