Header Image - Zielonogórski Klub Sportowy

Monthly Archives

11 Articles

Informacja

by Tomasz Cygański

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. W Zielonogórskim Klubie Sportowym popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Działając za Zielonogórski Klub Sportowy, niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez Zielonogórski Klub Sportowy – jako administratora – danych osobowych Państwa lub Państwa dziecka związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem, realizacji przez Zielonogórski Klub Sportowy celów statutowych a także w celach wizerunkowych.

Zielonogórski Klub Sportowy jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zielonogórski Klub Sportowy z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Drzonków-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra, NIP: 973-04-65-934, Regon: 970645480.
 2. Zielonogórski Klub Sportowy przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji zadań statutowych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości.
 3. Dane osobowe Państwa lub Państwa dziecka będą udostępnianie innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji programu, projektu, celów statutowych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości.
 4. Zielonogórski Klub Sportowy przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa lub Państwa dziecka danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, pesel, imiona rodziców, nr  telefonu kontaktowego, szkoła, klasa do jakiej dziecko uczęszcza.
 5.  Przetwarzanie przez Zielonogórski Klub Sportowy wskazanych wyżej kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby Klub mógł w sposób należyty zrealizować cele statutowe, które są przedmiotem zawartej z Państwem deklaracji przystąpienia.
 6. Przetwarzanie przez Zielonogórski Klub Sportowy wskazanych wyżej danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 7. Przetwarzanie przez Zielonogórski Klub Sportowy wskazanych wyżej kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.
 8. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe lub Państwa dziecka zostały lub zostaną ujawnione przez Zielonogórski Klub Sportowy są: pracownicy, trenerzy, Zarząd Zielonogórskiego Klubu Sportowego. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez Zielonogórski Klub Sportowy w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 9. Zielonogórski Klub Sportowy nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych oraz danych Państwa dzieci do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Zielonogórski Klub Sportowy przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe lub dane Państwa dzieci za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). Zielonogórski Klub Sportowy przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 11. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez Zielonogórski Klub Sportowy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez Zielonogórski Klub Sportowy danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie udziału Państwa lub Państwa dziecka w programie, zajęciach, treningach. O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zielonogórski Klub Sportowy, poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.
 12. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres zks1@onet.pl stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:
  „Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez Zielonogórski Klub Sportowy moich danych osobowych”.
 13. Zielonogórski Klub Sportowy informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Zielonogórski Klub Sportowy Państwa danych osobowych lub danych osobowych Państwa dziecka,  narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Buiro ZKS Drzonków

Mirosław Węcławski zwycięzcą Pucharu Polski w szpadzie !

by Tomasz Cygański

Reprezentant naszego klubu Pan Mirosław Węcławski stanął na najwyższym miejscu podium w IV GP Weteranów w Niepołomicach. W zawodach oprócz czołówki zawodników z kraju wystartowali również przedstawiciele z Węgier, Rumuni, Ukrainy oraz USA. Trener z Drzonkowa tym razem nie dał szans swoim rywalom, zwyciężając w tym prestiżowym turnieju szermierczym.

GRATULUJEMY

 

 

2 medale dla ZKSu

2 medale dla ZKSu

W miniony weekend w Facimiechu k. Krakowa odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Reprezentanci drzonkowskiego klubu wracają z nich w dobrych humorach.

W kategorii juniorów (16 – 18 lat) brązowy medal wywalczyła Katja Gontowiuk. Po pierwszym dniu zawodów i próbie ujeżdżenia zajmowała ona co prawda dość odległą, bo ósmą lokatę. Później jednak bezbłędna, pewna jazda pozwoliła na potężny awans i zdobycie trzeciego miejsca w końcowej klasyfikacji. Warto zaznaczyć, że tylko Katja całkowicie ustrzegła się dodatkowych punktów karnych za błędy w czasie 2 kolejnych dni zawodów. Trudna dyscyplina, jaką jest WKKW, nie wybacza pomyłek.

Punktacja juniorów:

 1. Helena Zagała (SKJ WJ Piaseccy Equestrian) – 33.3 pkt
 2. Julia Gillmaier (KS Gillmaier) – 33.6 pkt
 3. Katja Gontowiuk (ZKS Drzonków) – 35.5 pkt

Z kolei najlepszą w kategorii młodych jeźdźców (19 – 21 lat) jest od niedzieli Paulina Maciejewska. Tutaj rywalizacja była jeszcze trudniejsza, żaden zawodnik nie ustrzegł się wpadek. Klasyfikacja mocno się zmieniała przez całe 3 dni zawodów, ostatecznie dzięki dużej skuteczności to Paulina sięgnęła po złoty krążek.

Punktacja młodych jeźdźców:

 1. Paulina Maciejewska (ZKS Drzonków) – 46.8 pkt
 2. Roksana Fortuniak (KJ Pawlak Equestrian Wrocław) – 47.3 pkt
 3. Małgorzata Cybulska (SJ Baborówko) – 66.9 pkt

Istotną informacją jest fakt, że nasze medalistki wywalczyły tym samym prawo do udziału w Mistrzostwach Europy. Wybierając się tam, mają szanse na osiągnięcie dobrych wyników i pokazanie się z jak najlepszej strony. Życzymy powodzenia i serdecznie gratulujemy!

zdj. Alicja Cybulska

POMOC DLA JANKA MIESZKIEŁŁY

by Tomasz Cygański

Prosimy o pomoc dla Janka Mieszkiełły. Janek jest zawodnikiem  klubu „Flesz” Świdnica. Dotknęła go poważna choroba. Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy mogą pomóc.  Janek czeka.

Pomóc Jaśkowi można dokonując wpłaty na konto:

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba”

 

Bank BZ WBK

31 1090 2835 0000 0001 2173 1374

Tytułem: “1596 pomoc dla Jasia Mieszkiełło”

wpłaty zagraniczne – foreign payments to help Jas:

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba”

PL31109028350000000121731374

swift code: WBKPPLPP

Bank Zachodni WBK

 

Title: “1596 Help for Jas Mieszkiello”

 

Aby przekazać 1% podatku dla Jaśka:

 

należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243

 

oraz w rubryce ’Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%’ wpisać “1596 pomoc dla Jasia Mieszkiełło”

Jasiek zaraz skończy 13 lat. To nasz ukochany mały brat, dzielny szermierz, wesoły i zadziorny nastolatek. Od dwóch miesięcy Jasiek skarżył się na zawroty głowy, które z czasem zaczęły powodować mdłości. Po serii badań lekarskich otrzymaliśmy diagnozę. Okazało się, że w samym środku mózgu u Jaśka wyrósł 5 centymetrowy guz. Jasiek przez ostatnie pół roku rósł jak na drożdżach, niestety guz razem z nim. Lekarze w Polsce proponują tylko radioterapię, która jednak nie daje dużych szans całkowitego wyleczenia. Guz skrył się tak, że na tę chwilę żaden neurochirurg do niego nie dosięgnie. Jesteśmy w kontakcie z wieloma zagranicznymi ośrodkami, które oferują pomoc. Jednak na tę chwilę Jasiek musi przejść szereg 30 naświetlań. Dopiero reakcja guza na naświetlania pozwoli nam wybrać najlepszą metodę leczenia. Centrum Zdrowia Dziecka poinformowało nas wprost, że dalsze leczenie Jaśka na pewno musi się odbyć za granicą. Koszty leczenia oraz zagranicznych konsultacji są ogromne, dlatego już teraz prosimy Państwa o wsparcie.

 

 

Kamil Kasperczak i Igor Powroźnik – MISTRZAMI EUROPY !!!

by Tomasz Cygański

Igor Powroźnik i Kamil Kasperczak zostali mistrzami Europy juniorów w sztafecie. Biało-Czerwoni zainaugurowali tym zwycięstwem imprezę w Drzonkowie.

 

Zawody zaczęły się od szermierki, w której najlepiej spisali się Polacy Igor Powroźnik i Kamil Kasperczak oraz Węgrzy Bálint Katona i Csaba Bőhm, którzy wygrali po 19 walk w rundzie wstępnej. W rundzie bonusowej obie pary musiały uznać wyższość Maxa Schaefersa i Marca Spletzera, którzy zajęli trzecie miejsce.

 

Pływanie nie przyniosło wielkich zmian – pomiędzy pierwszymi Francuzami Ugo Fleurotem i Kylianem Perrierem a ósmymi Niemcami było niewiele ponad pięć sekund różnicy. Na czele stawki pozostali zatem Węgrzy, przed Polakami (1:56,90 – piąty czas) i Niemcami.

 

Na starcie kombinacji Bőhm miał dwie sekundy przewagi nad Kasperczakiem. Na drugim strzelaniu Polak wyprzedził rywala, jednak do strefy zmian dobiegł za Węgrem. Pod koniec trzeciego okrążenia biegu Powroźnik zdołał wyprzedzić Katonę, a następnie utrzymał prowadzenie do mety, co dało naszej sztafecie złoty medal. Srebro trafiło do Węgrów, natomiast brąz zdobyli Włosi Giorgio Micheli i Giorgio Malan.

 

 

 

Udany weekend biegowy dla zawodników ZKS Drzonków

by Tomasz Cygański

W dniu 09.06 na terenie szkoły w Drzonkowie odbył się bieg pt: III bieg po zdrowie ze szkołą w Drzonkowie. W zawodach na dystansie 7km wzięli udział młodzi zdolni zawodnicy z grupy A reprezentujących nasz klub ZKS Drzonków. Na linii startu stanęło kilkadziesiąt osób, którzy nie zważając na trudne warunki pogodowe, z uśmiechem na twarzy za chwilę mieli ruszyć na jedną z dwóch pętli. Organizatorzy prowadzili klasyfikację indywidualną wśród kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe. Najlepiej z naszych zawodników zaprezentował się Dragan Szczur (rocznik 2006) który zajął 11miejsca a zaraz za nim linię mety przekroczyła siostra Nela Szczur (rocznik 2004) co dało jej 12 miejsce w klasyfikacji open a 1 miejsce wśród kobiet. Do tej dwójki, która razem wpadła na metę dołączył też Paweł Miluch (rocznik 2004) który zajął 13 miejsce. Pozostali nasi zawodnicy plasowali się na następujących miejscach:

Kajetan Gontowiuk (rocznik 2005) miejsce 15 w klasyfikacji open

Matylda Horbacz (rocznik 2006)miejsce 27 w klasyfikacji open i 7 miejsce w klasyfikacji kobiet

Aleksandra Kasperczak (rocznik 2006)miejsce 29 w klasyfikacji open i 8 miejsce w klasyfikacji kobiet

Wszystkim startującym gratulujemy świetnych wyników i zdobytych miejsc a trenerowi Marcinowi Horbaczowi dobrego przygotowania podopiecznych.

 

Mistrzostwa Polski seniorów i młodzieżowców w Pięcioboju Nowoczesnym

by Tomasz Cygański

Dziewięć medali zdobyliśmy na Mistrzostwach Polski seniorów i młodzieżowców w pięcioboju nowoczesnym.

 • Natalia Dominiak i Szymon Staśkiewicz – złoto w konkurencji mix
 • Aleksandra Sobolewska i Paweł Dąbrowski – srebro w konkurencji mix
 • Natalia Dominiak – brąz w klasyfikacji seniorek
 • Natalia Dominiak – złoto w klasyfikacji U22
 • Natalia Dominiak – srebro w klasyfikacji U24
 • Julia Dąbrowska – srebro w klasyfikacji U22
 • Julia Dąbrowska – brąz w klasyfikacji U24
 • Kamil Kasperczak – brąz w klasyfikacji U21
 • Kamil Kasperczak – brąz w klasyfikacji U24

Wielkie gratulacje dla zawodniczek i zawodników. Brawa dla sztabu szkoleniowego !!!!!