Obraz nagłówka - Zielonogórski Klub Sportowy

XXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Częstochowa 06-08.07 Śląskie 2018

Tomasz Cygański

W miniony weekend 06-08.07 w Częstochowie na obiektach miejskiego ośrodka sportu odbyła się OOM w kategorii juniora młodszego w trójboju i dwuboju nowoczesnym. Na najważniejszej imprezie tej części sezonu najlepiej zaprezentował się Adrian Wiśniewski który po dobrym strzelaniu i pływaniu przed ostatnim biegiem zajmował wysoką drugą lokatę. Ustępując jedynie zawodnikowi ze stołecznego klubu Bartoszowi Michalczykowi na 6 punktów. W tym dniu po zaciętej walce nie udało się Adrianowi awansować i ostatecznie zdobył srebrny medal a drugi z naszych trójboistów Dominik Bujko zakończył zawody na miejscu 18. Naszą najlepszą trójboistką została Martyna Mękalska która był 10 Magdalena Pytel 12 a Natasza Tomońska 14. Natomiast w Dwuboju najlepiej wystąpili Nela Szczur, która ostatecznie zajęła 9 miejsce Paweł Miluch był 15 a Julia Wiszniowska 23. Po zmaganiach indywidualnych zawodnicy w dniu następnym przystąpili do rywalizacji sztafet. Jak klub wystawiliśmy trzy sztafety mix w trójboju i jedną sztafetę dziewcząt w dwuboju. Najlepiej zaprezentowała się sztafeta mix w składzie Martyna Mękalska i Adrian Wiśniewski, którym nie wiele zabrakło do brązowego medalu i ostatecznie zajmując czwarte miejsce reszta naszych sztafet zajęła miejsca Magdalena Pytel i Dominik Bujko miejsce 11 i najmłodsza sztafeta tej kategorii w składzie Nela Szczur i Paweł Miluch (obydwoje to dwuboiści) miejsce 12. Jedyna nasza sztafeta dwuboistek w składzie Julia Wiszniowska i Oliwia Celuch finalnie zajęły miejsce 12.

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników zaangażowania i walki do końca. Trenerom Marcinowi Horbaczowi, Janowi Korsakowi, Edycie Małoszyc i Czesławowi Poźniakowi poświęconego czasu w jak najlepsze przygotowanie reprezentacji klubu do startu w OOM

Marcin Horbacz

Szkółka piecioboju nowoczesnego – sezon 2018/2019

Informujemy Państwa, że z początkiem sierpnia 2018 roku będą do pobrania plany treningowe poszczególnych  grup treningowych. Prosimy o pobranie planów oraz nowego oświadczenia na rok 2018 / 2019   http://www.pentathlonzksdrzonkow.pl/419202013   Wypełnione oświadczenie prosimy oddać trenerom odpowiedzialnym za poszczególne grupy:

 

A- Marcin Horbacz 603-672-717

B- Jan Korsak 664-084-557

C – Piotr Tarasewicz  693-318-480

D – Magda Klemczyńska 785-654-400

Grupa szermiercza – Mirosław Księżyk 697-938-187

Kwoty za zajęcia nie ulegają zmianie i wynoszą:

 

A – 130,00 zł

 

B – 130,00 zł

 

C – 100,00 zł

 

D – 100,00 zł

 

Grupa szermiercza – 80,00 zł

 

Proszę pamiętać, że wpłatę za zajęcia należy dokonać do 05-go każdego miesiąca ( w tytule Imię i nazwisko zawodnika/czki, opłata składki członkowskiej za miesiąc oraz grupa do jakiej uczęszcza zawodniczka / zawodnik).

Do 15.09.2018 – jak zawsze zbierana będzie jednorazowa składka ubezpieczeniowa w kwocie 40 zł.

 

 

Zielonogórski Klub Sportowy informuje, że prowadzi nabór dzieci do sekcji pięcioboju nowoczesnego w roku szkolnym 2018/2018. Wszystkie zgłoszenia proszę kierować do Tomasza Cygańskiego na adres cygan160@op.pl lub telefoniczne 603868477 oraz Magda Klemczyńska  nr tel: 785654400. W informacji proszę podać imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia oraz numer kontaktowy do rodzica lub prawnego opiekuna.

 

ZKS Drzonków

Informacja

Tomasz Cygański

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. W Zielonogórskim Klubie Sportowym popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Działając za Zielonogórski Klub Sportowy, niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez Zielonogórski Klub Sportowy – jako administratora – danych osobowych Państwa lub Państwa dziecka związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem, realizacji przez Zielonogórski Klub Sportowy celów statutowych a także w celach wizerunkowych.

Zielonogórski Klub Sportowy jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zielonogórski Klub Sportowy z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Drzonków-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra, NIP: 973-04-65-934, Regon: 970645480.
 2. Zielonogórski Klub Sportowy przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji zadań statutowych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości.
 3. Dane osobowe Państwa lub Państwa dziecka będą udostępnianie innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji programu, projektu, celów statutowych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości.
 4. Zielonogórski Klub Sportowy przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa lub Państwa dziecka danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, pesel, imiona rodziców, nr  telefonu kontaktowego, szkoła, klasa do jakiej dziecko uczęszcza.
 5.  Przetwarzanie przez Zielonogórski Klub Sportowy wskazanych wyżej kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby Klub mógł w sposób należyty zrealizować cele statutowe, które są przedmiotem zawartej z Państwem deklaracji przystąpienia.
 6. Przetwarzanie przez Zielonogórski Klub Sportowy wskazanych wyżej danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 7. Przetwarzanie przez Zielonogórski Klub Sportowy wskazanych wyżej kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.
 8. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe lub Państwa dziecka zostały lub zostaną ujawnione przez Zielonogórski Klub Sportowy są: pracownicy, trenerzy, Zarząd Zielonogórskiego Klubu Sportowego. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez Zielonogórski Klub Sportowy w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 9. Zielonogórski Klub Sportowy nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych oraz danych Państwa dzieci do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Zielonogórski Klub Sportowy przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe lub dane Państwa dzieci za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). Zielonogórski Klub Sportowy przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 11. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez Zielonogórski Klub Sportowy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez Zielonogórski Klub Sportowy danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie udziału Państwa lub Państwa dziecka w programie, zajęciach, treningach. O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zielonogórski Klub Sportowy, poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.
 12. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres zks1@onet.pl stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:
  „Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez Zielonogórski Klub Sportowy moich danych osobowych”.
 13. Zielonogórski Klub Sportowy informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Zielonogórski Klub Sportowy Państwa danych osobowych lub danych osobowych Państwa dziecka,  narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Buiro ZKS Drzonków

Mirosław Węcławski zwycięzcą Pucharu Polski w szpadzie !

Tomasz Cygański

Reprezentant naszego klubu Pan Mirosław Węcławski stanął na najwyższym miejscu podium w IV GP Weteranów w Niepołomicach. W zawodach oprócz czołówki zawodników z kraju wystartowali również przedstawiciele z Węgier, Rumuni, Ukrainy oraz USA. Trener z Drzonkowa tym razem nie dał szans swoim rywalom, zwyciężając w tym prestiżowym turnieju szermierczym.

GRATULUJEMY

 

 

2 medale dla ZKSu

2 medale dla ZKSu

W miniony weekend w Facimiechu k. Krakowa odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Reprezentanci drzonkowskiego klubu wracają z nich w dobrych humorach.

W kategorii juniorów (16 – 18 lat) brązowy medal wywalczyła Katja Gontowiuk. Po pierwszym dniu zawodów i próbie ujeżdżenia zajmowała ona co prawda dość odległą, bo ósmą lokatę. Później jednak bezbłędna, pewna jazda pozwoliła na potężny awans i zdobycie trzeciego miejsca w końcowej klasyfikacji. Warto zaznaczyć, że tylko Katja całkowicie ustrzegła się dodatkowych punktów karnych za błędy w czasie 2 kolejnych dni zawodów. Trudna dyscyplina, jaką jest WKKW, nie wybacza pomyłek.

Punktacja juniorów:

 1. Helena Zagała (SKJ WJ Piaseccy Equestrian) – 33.3 pkt
 2. Julia Gillmaier (KS Gillmaier) – 33.6 pkt
 3. Katja Gontowiuk (ZKS Drzonków) – 35.5 pkt

Z kolei najlepszą w kategorii młodych jeźdźców (19 – 21 lat) jest od niedzieli Paulina Maciejewska. Tutaj rywalizacja była jeszcze trudniejsza, żaden zawodnik nie ustrzegł się wpadek. Klasyfikacja mocno się zmieniała przez całe 3 dni zawodów, ostatecznie dzięki dużej skuteczności to Paulina sięgnęła po złoty krążek.

Punktacja młodych jeźdźców:

 1. Paulina Maciejewska (ZKS Drzonków) – 46.8 pkt
 2. Roksana Fortuniak (KJ Pawlak Equestrian Wrocław) – 47.3 pkt
 3. Małgorzata Cybulska (SJ Baborówko) – 66.9 pkt

Istotną informacją jest fakt, że nasze medalistki wywalczyły tym samym prawo do udziału w Mistrzostwach Europy. Wybierając się tam, mają szanse na osiągnięcie dobrych wyników i pokazanie się z jak najlepszej strony. Życzymy powodzenia i serdecznie gratulujemy!

zdj. Alicja Cybulska

POMOC DLA JANKA MIESZKIEŁŁY

Tomasz Cygański

Prosimy o pomoc dla Janka Mieszkiełły. Janek jest zawodnikiem  klubu „Flesz” Świdnica. Dotknęła go poważna choroba. Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy mogą pomóc.  Janek czeka.

Pomóc Jaśkowi można dokonując wpłaty na konto:

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba”

 

Bank BZ WBK

31 1090 2835 0000 0001 2173 1374

Tytułem: “1596 pomoc dla Jasia Mieszkiełło”

wpłaty zagraniczne – foreign payments to help Jas:

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba”

PL31109028350000000121731374

swift code: WBKPPLPP

Bank Zachodni WBK

 

Title: “1596 Help for Jas Mieszkiello”

 

Aby przekazać 1% podatku dla Jaśka:

 

należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243

 

oraz w rubryce ’Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%’ wpisać “1596 pomoc dla Jasia Mieszkiełło”

Jasiek zaraz skończy 13 lat. To nasz ukochany mały brat, dzielny szermierz, wesoły i zadziorny nastolatek. Od dwóch miesięcy Jasiek skarżył się na zawroty głowy, które z czasem zaczęły powodować mdłości. Po serii badań lekarskich otrzymaliśmy diagnozę. Okazało się, że w samym środku mózgu u Jaśka wyrósł 5 centymetrowy guz. Jasiek przez ostatnie pół roku rósł jak na drożdżach, niestety guz razem z nim. Lekarze w Polsce proponują tylko radioterapię, która jednak nie daje dużych szans całkowitego wyleczenia. Guz skrył się tak, że na tę chwilę żaden neurochirurg do niego nie dosięgnie. Jesteśmy w kontakcie z wieloma zagranicznymi ośrodkami, które oferują pomoc. Jednak na tę chwilę Jasiek musi przejść szereg 30 naświetlań. Dopiero reakcja guza na naświetlania pozwoli nam wybrać najlepszą metodę leczenia. Centrum Zdrowia Dziecka poinformowało nas wprost, że dalsze leczenie Jaśka na pewno musi się odbyć za granicą. Koszty leczenia oraz zagranicznych konsultacji są ogromne, dlatego już teraz prosimy Państwa o wsparcie.

 

 

Kamil Kasperczak i Igor Powroźnik – MISTRZAMI EUROPY !!!

Tomasz Cygański

Igor Powroźnik i Kamil Kasperczak zostali mistrzami Europy juniorów w sztafecie. Biało-Czerwoni zainaugurowali tym zwycięstwem imprezę w Drzonkowie.

 

Zawody zaczęły się od szermierki, w której najlepiej spisali się Polacy Igor Powroźnik i Kamil Kasperczak oraz Węgrzy Bálint Katona i Csaba Bőhm, którzy wygrali po 19 walk w rundzie wstępnej. W rundzie bonusowej obie pary musiały uznać wyższość Maxa Schaefersa i Marca Spletzera, którzy zajęli trzecie miejsce.

 

Pływanie nie przyniosło wielkich zmian – pomiędzy pierwszymi Francuzami Ugo Fleurotem i Kylianem Perrierem a ósmymi Niemcami było niewiele ponad pięć sekund różnicy. Na czele stawki pozostali zatem Węgrzy, przed Polakami (1:56,90 – piąty czas) i Niemcami.

 

Na starcie kombinacji Bőhm miał dwie sekundy przewagi nad Kasperczakiem. Na drugim strzelaniu Polak wyprzedził rywala, jednak do strefy zmian dobiegł za Węgrem. Pod koniec trzeciego okrążenia biegu Powroźnik zdołał wyprzedzić Katonę, a następnie utrzymał prowadzenie do mety, co dało naszej sztafecie złoty medal. Srebro trafiło do Węgrów, natomiast brąz zdobyli Włosi Giorgio Micheli i Giorgio Malan.